Hedersmedlemmen Inga-Lis Fransson ur tiden

Föreningen Vävstugan har nåtts av budskapet att föreningens hedersmedlem och ideella kraft Inga-Lis Fransson gått bort i en ålder av nära 90 år.

Inga-Lis var starkt engagerad i Vävstugan och bidrog aktivt i det ideella arbetet under ett tjugotal år, undantaget några år då hon bodde på annan ort. I allt som behövdes göras på Vävstugan var hon delaktig i och den högra handen till föreningens anställda. Inga-Lis var en duktig väverska och många är de meter vävda alster som skyttlats fram ur hennes händer, för föreningen. Inga-Lis var hjälpsam i stort och smått och fanns till hands när någon behövde ett råd. Saknaden är stor och tacksamheten är oändlig över hennes insats för Föreningen Vävstugan.

Hedersmedlemmen i Föreningen Vävstugan Inga-Lis Fransson ur tiden.