Vävstugan i Tingsryd

Föreningen Vävstugan har sina lokaler och verksamhet i ett rött, vackert, gammalt trähus i Tingsryd. Huset byggdes 1914 som ordenshus för IOGT. Under några år fanns det en syfabrik här. 1953 såldes byggnaden till kommunen. I mitten av 70-talet startade Kerstin Jonsdotter tillsammans med sin man Folke Samuelsson vävstuga en trappa upp i huset, företaget Jonsa Vävtjänst. 1986 övertog Föreningen Vävstugan och Jonsa Vävtjänst höll till på nedre botten fram till årsskiftet 2010 -2011. Vävstugan förfogar nu över hela huset.

Föreningen Vävstugan är en ideell förening med ca 150 medlemmar från Sverige och övriga Norden. Föreningen har också medlemmar från andra länder i Europa, bl a Tyskland, Belgien, Frankrike och Nederländerna.

Föreningen Vävstugans styrelse 2023 består av följande
Ordinarie ledamöter:
Marie Ericsson (ordförande), Lena Tuneskog (vice ordf.), Margareta Malmqvist (sekreterare),  Iréne Svensson (kassör), Majvor Andersson (vice sekreterare ), Eva Ragnarsson, och Jane Ygdevik.
Suppleanter:
Carin Bengtsson, Annelie Guldstrand, Gunnel Carlsson, Eva Hildingsson Svensson och Birgitta Svensson.

Föreningen Vävstugan finansierar  verksamheten främst genom medlemsavgifter. Föreningen får också ett årligt anslag från Kultur- och Fritidsnämnden i Tingsryd.
Många duktiga vävare ställer dessutom upp ideellt och arbetar i föreningen på olika sätt. Några hjälper till att sätta upp vävar samt handleda mindre erfarna vävare. Andra ingår i arbetsgrupper som hjälps åt med städning och skötsel av huset och trädgården. Det är många timmar som avsätts varje vecka för att verksamheten ska gå runt.
Ett välbehövligt tillskott i kassan ger också intäkterna från Öppet hus som anordnas  årligen med kaffeservering, auktion, basar och lotterier. Föreningen Vävstugan medverkar också i Tingsryds konst- och hembygdsrunda som äger rum första helgen i september.

Föreningen Vävstugan har en person anställd som handleder och ger vävarna råd och vägledning måndag-fredag
kl 08.00 – 15.30.
I vävsalen finns 23 vävstolar. Förutom de vanliga vävstolarna har en del vävstolar utrustning för att kunna väva opphämta och damast, både med dragrustning och harnesk. Även en mattvävstol med skedbredd 184 cm finns.