Smålands Lincentrum och Vävstugan i Tingsryd

Smålands Lincentrum, är en förening vars mål är att samla och sprida kunskap kring lin och linhantering i Småland genom tiderna, i syfte att bevara en levande tradition av högt kulturellt värde. Smålands Lincentrum finns mitt i Dädesjö, Kronobergs län, på en kulturhistoriskt värdefull plats, i direkt anslutning till Dädesjö hembygdsgård med sina byggnader och samlingar.

I sommar finns möjligheten att besöka Smålands Lincentrums utställning som visar och beskriver alla moment i linberedning. Från sådd till det färdiga lingarnet, som sedan mycket länge varit och är ett viktigt material inom vävning.

Vävstugan i Tingsryd visar linalster som vävts av medlemmar på Vävstugan.

Utställningen är öppen för allmänheten söndagarna 9/6-24, 14/7- 24,   8/9-24 samt vid Dädesjö marknad 16/8-24.

Läs mer om utställningen och Smålands Lincentrum här.