3 generationers vävare

I höst har väventusiaster vid 2 lördagar samlats i Vävstugan för att väva tillsammans. Fliten var stor och i vävstolarna växte fina alster fram, men det fanns också tid för god mat, prat, umgänge och mycket skratt. Ett uppskattat arrangemang. Majvor, Pernilla och Lina som deltog i den ena vävdagen är inte bara duktiga vävare, de representerar dessutom 3 generationer i rakt led. Det tycker vi är fantastiskt roligt! 

En pionjär för vävning har gått ur tiden.

Föreningen Vävstugan i Tingsryd har nåtts av budskapet att hedersmedlemmen Folke Samuelsson har avlidit i en ålder av 81 år. Folke och hans hustru Kerstin var initiativtagare till och grundare av Föreningen Vävstugan. Genom sitt vävkunnande och yrkesskicklighet i hantverket har Folke tillsammans med sin hustru Kerstin bidragit till att Vävstugan och Tingsryd blivit känt i vida kretsar. Föreningen värnar om detta livsverk och vill föra det vidare.