Tillfälligt ändrade öppettider.

Från 4 april till 5maj – 24 kommer öppettiderna för Vävstugan att vara kl 8. 00 till 12.00. På eftermiddagarna kommer mao vävstugan och loppisen vara stängda.