Nytt telefonnummer till Vävstugan

Det fasta telefonnätet läggs ner i Tingsryds kommun, det innebär att Vävstugan från 1/4-22 har nytt telefonnummer (072-4016465). Du kan ännu ett tag nå Vävstugan på det ”gamla” numret (0477-18090) då det är vidarekopplat.

Alexander Graham Bell är den uppfinnare som förknippas med telefonens tillkomst. Men det fanns några andra uppfinnare som samtidigt med honom hade förslag på apparater för ”talöverföring, bla italienaren Antonio Meucci, som dock inte hade ekonomi för att söka patent ( wikipedia). Att telefonen blev populär är det ingen tvekan om, kan vi konstatera idag! Telefonmodellerna har skiftat genom åren. Bild Annelise Art