Ryggsäck med klass!

Tyget är vävt på Vävstugan och vävtekniken är damast. En ryggsäck utöver det vanliga och säkerligen den enda i sitt slag!