En pionjär för vävning har gått ur tiden.

Föreningen Vävstugan i Tingsryd har nåtts av budskapet att hedersmedlemmen Folke Samuelsson har avlidit i en ålder av 81 år. Folke och hans hustru Kerstin var initiativtagare till och grundare av Föreningen Vävstugan. Genom sitt vävkunnande och yrkesskicklighet i hantverket har Folke tillsammans med sin hustru Kerstin bidragit till att Vävstugan och Tingsryd blivit känt i vida kretsar. Föreningen värnar om detta livsverk och vill föra det vidare.

Hemsida

Under hösten  uppdaterar vi Vävstugans hemsida. Här kan du få information om aktuella vävar, kommande aktiviteter och inspiration till nya vävalster. Välkommen  till Vävstugan!