En pionjär för vävning har gått ur tiden.

Föreningen Vävstugan i Tingsryd har nåtts av budskapet att hedersmedlemmen Folke Samuelsson har avlidit i en ålder av 81 år. Folke och hans hustru Kerstin var initiativtagare till och grundare av Föreningen Vävstugan. Genom sitt vävkunnande och yrkesskicklighet i hantverket har Folke tillsammans med sin hustru Kerstin bidragit till att Vävstugan och Tingsryd blivit känt i vida kretsar. Föreningen värnar om detta livsverk och vill föra det vidare.

Hemsida

Under hösten  uppdaterar vi Vävstugans hemsida. Här kan du få information om aktuella vävar, kommande aktiviteter och inspiration till nya vävalster. Välkommen  till Vävstugan!

Vävinspiration

Torsdagen den 4 oktober kl 18.30 kommer Blomqvist Nordiska till Vävstugan och visar sin vävkollektion. Stickgarner och påslakan kommer att finnas till försäljning.

Anmälan om deltagande till vävstugan, tel 0477-18090, senast den 30/9.
Välkommen!


 

Kommande aktiviteter hösten 2018

 

Intresset för deltagande i våra vävlördagar är stort. Vi har därför beslutat att ordna två vävlördagar under hösten, 20 oktober och 24 november. Anmälan till vävstugan, tel 0477 18090.

För vävstugans medlemmar ordnar vi handarbetskvällar jämna tisdagar kl 18.00 – 21.00 med start den 4 september och avslutning 4 december. För att få ett litet tillskott till Vävstugans kassa tar vi ut en avgift på 150 kr för de sammanlagt åtta kvällarna. Anmälan sker på anslag i Vävstugan.