Hedersmedlem

Inga-Lis Fransson har under många år på olika sätt varit engagerad i Vävstugans verksamhet.  Hennes  ideella arbete har varit ovärderligt. Det är därför med stor glädje och varm tacksamhet styrelsen för Vävstugan har utsett Inga-Lis Fransson till hedersmedlem i Föreningen Vävstugan!

Tack Inga-Lis för ditt fantastiska arbete för Vävstugan!