Bolster, bolstervar och bolstervarsrandning

De flesta med intresse för textilier och inredning har säkert stött på både bolster och bolstervar och kanske rent av har ett i sina ägor.

Enligt Svenska Akademiens ordlista är ett bolster ”större kudde .eller dyna, fylld med fjäder, dun, yllestoff, halm, hö eller annan lös stoppning och använd såsom underlag för liggande eller sittande person(er)” Överdraget till bolstret, dvs bolstervaret behövde vara tätt vävt så att stoppningen inte skulle tränga igenom tyget och orsaka obehag. Bolstervarets mönster och färg har varierat genom tiderna men ses oftast med olika randningar. Bolstervarsrandning är ju ett välkänt begrepp.
På Vävstugan finns möjlighet att väva bolstervar och skapa fina inredningsdetaljer. Här nedan ses ett exempel på ett bolstervar vävt på Vävstugan.