3 generationers vävare

I höst har väventusiaster vid 2 lördagar samlats i Vävstugan för att väva tillsammans. Fliten var stor och i vävstolarna växte fina alster fram, men det fanns också tid för god mat, prat, umgänge och mycket skratt. Ett uppskattat arrangemang. Majvor, Pernilla och Lina som deltog i den ena vävdagen är inte bara duktiga vävare, de representerar dessutom 3 generationer i rakt led. Det tycker vi är fantastiskt roligt!