Virserums konsthall och Vävstugan

Vävstugan i Tingsryd är en av flera vävstugor i Småland som fått besök av Lotta Granbom från Virserums konsthall. Besöket var en del i projektet VÄV som initierats av Virserums konsthall. Projektet VÄV syftar till att synliggöra och lyfta vävstugornas betydelse och funktion i samhället, både historiskt, nutida och framtida. Läs mer om VÄV här. Vi på Vävstugan uppskattade besöket och var glada att få berätta om Vävstugans verksamhet, bakgrund och idé. Projektet kommer att mynna ut i en bok, en utställning på Virserums Konsthall och flera seminarier.

Lotta Granbom från projektet VÄV tittar intresserat på när Birgitta Fransson Belohorka väver gardiner.