Tingsryds Konst & Hembygdsrunda

Vävstugan är ett av besöksmålen på Tingsryds Konst & Hembygdsrunda.
Öppet 10 – 17 den 7 och 8 sept. Välkomna in och ta del av Vävstugans verksamhet!